Hållbarhet

Naturen, människorna och vårt kulturarv är våra viktigaste resurser i Umeåregionen. Det är därför vi valt att arbeta med hållbarhet som ett verktyg i all utveckling; oavsett om det berör kollektivtrafiken, våra sociala engagemang eller besöksnäringen.
 

Ja hållbarhetsarbetet pågår på många plan i regionen. Det är bra. Allt vi gör påverkar något annat. Och påverkan kan vara något positivt så länge den inte bidrar till att våra barns framtid hotas. Därför jobbar vi i tillsammans med resten av världen med att uppfylla de 17 Globala Målen och vi vill gärna inkludera våra besökare i det arbetet.
 

Men låt oss börja med det arbete som företagen i regionen och vi på Visit Umeå gör.
 

No result