Årstidernas park

Årstidernas park är en grönskande stadspark som bygger på återbruk, medskapande och årstider. En stödmur av återanvänd kajsten skiljer promenadstråket längs gatan från den lummiga, innehållsrika parken på älvstrandens. En mjukt formad strand bjuder till närkontakt med älven.

CBIS 4578366