Maria Thereza Alves "When they come, flee“, said my Grandmother to my Mother. "When they come, flee“, said Mother to Me. 2014

Artist talk i Bildmuseets utställning Markkontroll

Samtal mellan konstnären Maria Thereza Alves och curator Sofia Johansson. Det kommer framför allt att kretsa kring verk i utställningen Markkontroll. Fri entré, men begränsat antal platser, förboka plats. Evenemanget direktsänds även.

08/11 kl.14:00

Fler evenemang