Bäcksjön

Ett välbesökt rekreationsområde med naturstigar, bär- och svampmarker och möjlighet till bad och fiske. Runt sjön finns många intressanta kulturlämningar samt flera rastplatser med vindskydd och eldstäder. Vissa delar av sjön är tillgänglig med rullstol. Populär plats för norrskensspaning.

CBIS 2552706
CBIS 2820251
CBIS 2820254

Mer natur