Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure

När: 6 Nov 2021
Arena/Plats: Umeå Folkets Hus

2003 beslutas på högsta nivå att utse Lars Norberg till att förhandla med Norge om en ny gränsöverenskommelse gällande renbetesmarkerna. Han ansågs vara rätt man att hitta lösningar. Hans meriter var väl kända för sin uppdragsgivare - inte så hans ursprung, vilket skulle få oanade konsekvenser.

Fler evenemang