Bobacksgården

Bobacksgården är en gammal före detta bagarstuga som flyttats till kyrkvallen vid Bygdeå kyrka. Här finns bland annat gamla allmogeföremål och återställda väggmålningar.

CBIS 5955472
CBIS 2553426
CBIS 5955473