Bobacksgården

Bobacksgården är en gammal före detta bagarstuga som flyttats till kyrkvallen vid Bygdeå kyrka. Här finns bland annat gamla allmogeföremål och återställda väggmålningar.

CBIS 5955472
Bobacksgårdenstor1-609x230.jpg
CBIS 5955473