Bygdsiljumsbacken

Bygdsiljumbacken öppnade redan år 1943 och är en populär backe. Bygdsiljumsbacken har tolv nedfarter med alla svårighetsgrader varav tre stycken är elbelysta. Från barnvänliga gröna nedfarter till norrlandskustens brantaste backe med 45 graders lutning. Tre blåa backar.

CBIS 2513532
CBIS 2478324
CBIS 2513529

Fler aktiviteter