Umeås hotellkapacitet är idag 1730 rum, möjligheterna att ta emot er konferens är därmed mycket goda. År 2022 öppnar ännu ett nytt hotell med ca 270 hotellrum och stor konferensvåning.