Eldsoffa vid Konstvägen Sju Älvar

Ulf Rollof har vid östra infarten till Vännäs uppfört konstverket Eldsoffa.

CBIS 2442770