Fiska i Lillsandsjön och Storsandsjön

I Lillsandsjöns fiskevårdsområde finns abborre och gädda i rikliga mängder. Under de senaste åren har man också inplanterat sjölekande harr.

Storsandsjön