Fiska i Vindelälven

En av landets få oreglerade storälvar och dessutom ett riksbekant sportfiskevatten. Förutom harr kan du också få lax och öring på kroken. Forsarna i Vindeln, från Renforsen och nedströms, är bra fiskeplatser. Att betrakta denna vilda älv från någon av de många fina rastplatserna är en stor naturupplevelse.

Manjaurån04FotoSvenPerman.jpg
Fishing in Vindelälven
Fishing in Vindelälven