Golfa i Sörfors

Golfbanan i Sörfors är i sin helhet anlagd på åkermark och betecknas som en utpräglad parkbana.

sörfors.jpg