Grössjöns naturreservat

Ett stadsnära vildmarksområde med en grund fågelsjö, fågeltorn, gammelskog och hjortronmyrar. Flera markerade stigar med rastplatser, eldstäder och informationstavlor. Grössjön runt är en 4,5 km markerad stig. Parkering vid reservatets huvudentré Barktippen. Skyltat från Holmsundsvägen.

CBIS 4222697
grös.jpg
CBIS 4222695

Mer natur