Hagaskolan

Stieg gick på Hagaskolan mellan tredje till sjätte klass och hade bl.a. Manne Lidén som lärare och delade in . Manne hade intresset för svenska och teckning. Läraren uppmuntrade Stiegs förmöga att gå utanför ramarna - att tänka själv.

CBIS 2477849
  • Adress Utmarksvägen 1 Umeå