Att jobba hållbart kan delas in i tre kategorier – miljömässigt, socialt och ekonomiskt, bidra till en bättre värld, samtidigt som du stärker ditt varumärke.

Definition 

Hållbar turism eller en hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov. Ekonomisk hållbarhet bygger på att hushålla med resurser och ta långsiktiga beslut. Det kan till exempel handla om att investera i teknik som håller längre, och på så sätt bidra till att tillväxt inte sliter på miljön.

Hållbarhet. Glödlampa

 

De globala målen

FN:s utvecklingsprogram, globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

•    Att avskaffa extrem fattigdom
•    Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
•    Att främja fred och rättvisa
•    Att lösa klimatkrisen

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Läs mer.
 

Miljömålen i Sverige - Kommunikationsstrategi

Riksdagen har slagit fast 15 miljökvalitetsmål som ska visa vägen till ett ekologiskt hållbart samhälle inom en generation. I denna lägesrapport presenteras övergripande nationella strategier för kommunikation kring de nationella miljömålen samt en handlingsplan för hur målen kan göras kända. Strategin har arbetats fram i samarbete mellan tio myndigheter. Läs mer.

Resa. resväskor. Pixabay

 

Besöksnäringens betydelse

Besöksnäringen har fått en allt större betydelse för ekonomisk tillväxt både i Sverige och globalt. Turism innebär ett stort antal resor vilket ger en negativ påverkan på miljö och klimat. Samtidigt bidrar turismen positivt till företags och samhällens ekonomiska och sociala utveckling. Mot bakgrund av en ökad turism och ett ökat internationellt fokus på hållbar utveckling har även behovet och intresset ökat för både företag och destinationer att arbeta mer hållbart. Läs mer på Tillväxtverkets webbplats. 
Tips för att jobba mera hållbart i besöksnäringen. Läs mer i Hållbarhetshandboken.

 

Swedish Welcome 

En ideell förening som består av majoriteten av Sveriges regioner. Swedish Welcome erbjuder företag och verksamheter inom besöksnäringen en unik vägledning för bättre gästupplevelser och ett stärkt hållbarhetsarbete. Läs mer.