CBIS 6219391

Hög Tid

Om spelmannen Nils Johannes Renström.
I utkanten av Skellefteå levde i gammal tid samer som av olika orsaker blivit utblottade. De sökte sig till städerna längs Norrlandskusten i hopp om, som man numera brukar formulera saken, ”att skaffa sig ett bättre liv.” Så blev det dock oftast inte.

15/09 kl.18:00