Holmöfärjan

Färjan går mellan Norrfjärden på fastlandet och Byviken på Holmön.

CBIS 4282494
CBIS 5031495
CBIS 5031496