Holmöfärjan

Färjan går mellan Norrfjärden på fastlandet och Byviken på Holmön.

Ferry to the island Holmön
Ferry to the island Holmön
Ferry to the island Holmön