Holmöfärjan

Färjan går mellan Norrfjärden på fastlandet och Byviken på Holmön.