Holmöfärjan

Färjan går mellan Norrfjärden på fastlandet och Byviken på Holmön.

Holmöfärjan Capella
Holmöfärjan Helena Elisabeth
Holmöfärjan