Kålaboda Lantbruksmuseum

Här visas gångna generationers förhållanden och levnadssätt i lantbrukssamhället. Gamla redskap och husgeråd. Byggnaderna som museet är inrymt i har ursprungligen varit skolbyggnader.
Visning kan ordnas mot avgift, för grupper om minst fem personer.

CBIS 2474086
CBIS 2474082
CBIS 2474094