Kålaboda Lantbruksmuseum

Museum

Här visas gångna generationers förhållanden och levnadssätt i lantbrukssamhället. Gamla redskap och husgeråd. Byggnaderna som museet är inrymt i har ursprungligen varit skolbyggnader.
Visning kan ordnas mot avgift, för grupper om minst fem personer.

Lärarbostad som uppfördes 1953
Skolbyggnaden som uppfördes 1931, här finns många av museets föremål
Kålaboda Lantbruksmuseum 3.jpg