Kålaboda Lantbruksmuseum

Här visas gångna generationers förhållanden och levnadssätt i lantbrukssamhället. Gamla redskap och husgeråd. Byggnaderna som museet är inrymt i har ursprungligen varit skolbyggnader.
Visning kan ordnas mot avgift, för grupper om minst fem personer.

Kålaboda Lantbruksmuseum 2.jpg
Kålaboda Lantbruksmuseum 1.jpg
Kålaboda Lantbruksmuseum 3.jpg