Kålaboda Lantbruksmuseum

Här visas gångna generationers förhållanden och levnadssätt i lantbrukssamhället. Gamla redskap och husgeråd. Öppet tre söndagar under juli med kaffeservering och olika arrangemang.

CBIS 2474086
CBIS 2474082
CBIS 2474094