CBIS 6714741

Klubb Fanny - Melody Farshin + Felicia Jackson

Stand up klubb med Melody Farshin och Felicia Jackson som huvudkomiker! Konferencierer är som vanligt Tora Larsson och Elvira Lander. Vi håller avstånd med skrattar ihop!

03/02 kl.19:00

Fler evenemang