CBIS 6577825

Kurage

En läkare, en sjukhuspräst, en begravningsentreprenör och en överlevare. Det här är historien om åren då aidsepidemin satte skräck i Sverige – och om de som agerade när andra fördömde.

22/03 kl.16:00