CBIS 4622105

Lågaffektivt bemötande - Bo Hejlskov Elvén

Hur ser Bo Hejlskov Elvén på hur vi kan optimera vårt bemötande i vardagen? Hur undviker vi oro och aggressivitet? Vad betyder lågaffektivt bemötande och hur gör man då? På Vävenscenen kommer begreppen att redas ut.

02/10

Fler evenemang