CBIS 6702703

Nordiska kammarorkestern / Djupsjöbacka

Konsert med Nordiska Kammarorkestern som bildades 1990 och består i dag av 35 musiker. Förutom symfonikonserter i abonnemangsserien har Nordiska Kammarorkestern en varierad verksamhet som inkluderar projekt inom området barn och unga, samtida musik och uruppföranden, pedagogisk verksamhet, kammarmusik och konserter med populära artister.

30/10 kl.18:00

Fler evenemang