Nysätra kyrka

En säregen träkyrka från tidigt 1700-tal med en fristående klockstapel. Kyrkan är byggd i korsskeppsstil vilket var mycket ovanligt på den tiden. Kyrkan är av riksintresse för kulturmiljövården.

CBIS 2553638
CBIS 2553639
CBIS 5925173