Obbola Fiskarmusem

På museet får du lära dig mer om fiske och den säljakt som förekommit på Obbolaön. Fiske förekommer fortfarande men det är nu flera decennier sedan de sista säljägarna gav sig ut på den månadslånga resor. I museet kan du se både redskap och fotografier från denna tid. Museet är öppet på de tider när fiskaffären i den gamla Salteriet är öppet.

Obbola Fishermen's Museum
Obbola Fishermen's Museum
Obbola Fishermen's Museum