Obbola Fiskarmusem

Obbola Fiskarmuseum vill berätta om det fiske och den säljakt som förekommit på Obbolaön. Har tillkommit i samarbete mellan Obbola Fiskarförening och Obbola Hembygdsförening. Fiske förekommer fortfarande men det är nu flera decennier sedan de sista säljagarna gav sig ut på den månadslånga fångstresan ”fälan”. I museet kan du se både redskap och fotografier från denna tid. Museet är öppet på de tider när fiskaffären i den gamla Salteriet är öppet.

CBIS 2922114
CBIS 2922115