Omberget

Omberget har två nedfarter, en för snowboard med hopp, railes och box.

CBIS 3027736