Öreälvsbron

I Sveriges minsta kommun finns en av Sveriges högsta broar, Öreälvsbron är 47 meter över vattenytan.

The Öreälven bridge