Sagotjärn/Tavleliden lekpark

Tavlelidens kvarterspark är tänkt som en grön park med plats för lek och stoj men också lugn och ro. I parken finns en promenadstig som slingrar sig runt och lekplatsen innehåller spännande utmaningar.

Sagotjärn
Sagotjärn
Sagotjärn