CBIS 6704922

Schumanns andra - Norrlandsoperans Symfoniorkester

Festligt & vackert är temat, med italienska Bellincampi på pulten.

Robert Schumann påbörjade arbetet med sin andra symfoni 1845, men det drog ut på tiden eftersom han samtidigt kämpade med nedstämdhet, dålig hälsa och problem med hörseln. Han skrev till sin vän Felix Mendelssohn att han hela tiden hörde pukor och trumpeter i öronen. Kanske var det verkliga hörselproblem, kanske hörde det samman med hans psykiska ohälsa. Därför är det något förvånande att grundtonen i symfonin är så positiv. Den uruppfördes i Leipzig 1846, med Mendelssohn som dirigent.

18/11 - 19/11

Fler evenemang