Skoterleder i Bjurholm

I Bjurholm finns många mil med fina, underhållna och skyltade skoterleder.

Snowmobile trails in Bjurholm