CBIS 6317618

Solitude

Folkdans som du aldrig sett den förut. Vi uppmanas till oberoende men går under av ensamhet. Med stark förankring i folkdans och den folkliga traditionen, placerad i samtiden och med utblick i något nytt skapar Anna Öberg en föreställning tillsammans med Dansnät Sverige.

23/09 - 24/09

Fler evenemang