Strandpromenaden

Strandpromenaden är ett promenad- och cykelstråk i västlig och östlig riktning med start i centrala Umeå.

CBIS 3075309