CBIS 6575750

Till glädjen! Norrlandsoperans Symfoniorkester

Beethovens nionde symfoni framförs med solister och kör. Dessutom hör vi barnkören i uruppförandet av Barn av ros och förgätmigej av kompositören Emmy Lindström. Allt under ledning av Christian Kluxen.

23/01 kl.19:00

Fler evenemang