Här i Umeå jobbar vi aktivt för att alla ska känna sig välkomna. I den här tillgänglighetsguiden hoppas vi att du som besöker oss ska hitta information som gör ditt besök extra bra och minnesvärt. Varmt välkommen till oss!

Tåg till Umeå. Foto Henke Olofsson

 

RESA

När du anländer till Umeå

Du som reser till Umeå kommer kanske med flyg, tåg eller buss, men hur ser det egentligen ut när du anländer till Umeå? Nedan har vi samlat länkar med tillgänglighetsinformation för de olika resenaven i Umeå. 
Umeå centralstation

Umeå östra resecentrum

Umeå busstation 

Umeå Airport

För information om tillgängligheten på hållplatserna Vasaplan och Universitetssjukhuset, se under rubrik kollektivtrafiken i Umeå nedan. När det gäller information om din resa till Umeå, hänvisar vi till respektive resebolag.

 

Kollektivtrafik i Umeå

Tillgänglighet i Umeås kollektivtrafik berör både hållplatserna och ombord på bussen. I stadstrafiken följer linje 1 och 8 Buss Nordics riktlinjer. På de övriga linjerna följer 90-95 procent riktlinjerna.

Ombord på bussen
Alla bussar har automatiska hållplatsutrop i bussen. I bussen finns också skyltar som visar namnet på nästa hållplats och destination. Utvändigt finns högtalare som talar om bussens linjenummer och vilken destination bussen har. Alla bussar i stadstrafiken är utrustade med ramper som underlättar av- och påstigning för resenärer med barnvagnar och för resenärer med hjälpmedel. Det finns en rullstolsplats och en barnvagnsplats per buss.

Flygbussen
Även flygbussen har automatiska hållplatsutrop, och inne i bussen finns skärmar som visar namnet på nästa hållplats och destination.
Här kan du läsa mer om tillgänglighet i lokaltrafiken inkl flygbussen, samt om att resa med hjälpmedel på buss Umeå
 

På hållplatsen
Umeå kommun har sedan början av 2000-talet jobbat med att göra busshållplatserna längs det kommunala vägnätet tillgängliga för alla. Årligen har hållplatser åtgärdats för att klara de krav som ställs för att alla ska kunna åka med kollektivtrafiken. Kantsten har vid hållplatsen en höjd på 17 cm för att underlätta av- och påstigning. Hållplatserna är utrustade med ledstråk till entrédörren på bussen. Hållplatser med många påstigande har väderskydd med bänk. Gångvägar till och från hållplatser ses över för att man ska kunna ta sig till och från bussen på ett bra sätt.
Här kan du läsa mer om tillgängligheten på Umeås största busshållplatser Vasaplan och Universitetssjukhuset

 

BO

Tillgänglighet på logianläggningar

De större hotellen i Umeå tillhör alla nationella eller internationella hotellkedjor som jobbar aktivt med tillgänglighet. Vi hänvisar till respektive logianläggning för information om vilken tillgänglighet som erbjuds.  Här hittar du en lista med kontaktuppgifter till samtliga logianläggningar i Umeåregionen

Hjälpmedel
Vissa av våra hotell har hjälpmedel som exempelvis duschpall, toalettstolsförhöjning eller vibrerande väckarklocka att låna ut. Fråga på hotellet!

VInterpromenad vid Väven. Foto Fredrik Larsson

ATT BESÖKA UMEÅ CENTRUM

Här i Umeå är ambitionen att alla ska kunna delta i samhällslivet fullt ut. Umeå kommun arbetar målmedvetet för ett tillgängligare samhälle – både för oss Umeåbor och för dig som besöker oss. Därför har man under flera år jobbat med att förbättra tillgängligheten längs våra gator, på våra torg och i våra parker. I centrala Umeå finns exempelvis ledstråk till vissa besöksmål.

Umeå är en stad i utveckling. Det innebär att det just nu byggs mycket runt om i staden, vilket i visa fall kan påverka framkomligheten. Är du osäker på hur tillgänglig den plats du vill besök är, uppmanar vi dig att kontakta anläggningen i fråga för aktuell information.

 

Tillgängliga toaletter

Tillgängliga toaletter hittar du bland annat i Väven. Där finns toalett med hygienspol och personlyft. Tillgänglig toalett finns även på Navet.

 

Kaféer och restauranger

Tillgängligheten på Umeås kaféer och restauranger varierar. Vi hänvisar till respektive anläggning för aktuell information om tillgänglighet. 
Här hittar du information om utbudet av restauranger och kaféer i Umeå 

 

Shopping

Butikers tillgänglighet i Umeå varierar. När det gäller den fysiska tillgängligheten har de flesta alternativa vägar in om huvudentrén inte är utformad så att du enkelt kan komma in med ditt hjälpmedel.  Är det någon särskild butik du gärna tittar in i under din vistelse i Umeå? Ta kontakt direkt med butiken för att säkerställa att den är tillgänglig just för dig. Här hittar du mer information om butikerna i Umeå 
 

Umeälven

GÖRA

Aktiviteter och naturupplevelser

Umeå kommun arbetar med att göra utflyktsmål som exempelvis parker, naturområden, friluftsanläggningar, idrottsarenor och liknande mer tillgängliga. Målet är att alla människor ska kunna besöka, uppleva och aktivt delta.

Här kan du läsa mer om tillgängligheten för Umeås utflyktsmål

Här hittar du Umeå kommuns anläggningsregister med tillgänglighetsinformation

På länsstyrelsens webbplats finns en bra översikt över besöksmål i Västerbottens län. Där hittar du bland annat information som rör tillgänglighet 

 

Fritidshjälpmedel att låna

Här i Umeå kan besökare låna hjälpmedel för vissa fritidsaktiviteter. Mer information om vad du kan låna hittar du hos Parasporten Västerbotten och Fritidsbanken

 

Tillgängliga lekplatser

Du som reser med barn söker kanske lekplatser med viss utformning. Här hittar du utförlig information om lekplatser runt om i Umeå

 

Några populära besöksmål

I Umeå arbetar de flesta större besöksmål med att göra sitt utbud tillgängligt för alla människor. Här har vi samlat länkar till information om tillgängligheten på några av våra mest populära besöksmål:

Bildmuseet

Västerbottens museum 

Kvinnohistoriskt museum

Norrlandsoperan

Navet

Kulturhuset Väven

Norrlandsoperan. Foto Malin Grönborg

Hjälpmedel

Hjälpmedel Västerbotten butik erbjuder privatpersoner olika slags hjälpmedel, som ej kräver förskrivning och som underlättar i vardagen. Du hittar hjälpmedelsbutiken på Norrlands universitetssjukhus vid målpunkt T, mitt emot apoteket. 

 

Vad kan vi göra bättre?

Vår tillgänglighetsguide är under utveckling. Har du synpunkter på innehållet på denna sida får du väldigt gärna skicka ett mejl till oss på inf[email protected] och berätta hur vi kan göra informationen bättre.