Säsongens utställningar bjuder på vitt skilda, spännande och högintressanta ämnen. Nedan har vi samlat våra bästa tips inför sommaren!
1) At Home We Belong / Dokumentärfotografi
I sitt arbete kombinerar konstnären Inuuteq Storch ofta eget fotografi med ett rikt arkivmaterial, med syftet att berika och nyansera den snäva bilden av Grönland som mestadels presenteras för omvärlden. Han växte själv upp i Grönland på 1990-talet. Det mesta av hans fotografiska arbete involverar undersökningar av hans nationalitet och kulturella rötter. Utställningen ger en mångbottnad och nyanserad bild av dagens Grönland tillsammans med en både privat och allmängiltig historisk överblick. Framför allt har den ett perspektiv inifrån en kultur, som annars ofta beskrivs och tolkas utifrån.
Visas: 25 maj 2019 – 25 augusti 2019
Museum: Västerbottens museum
 
2) Carl Johan De Geer / Den stora missuppfattningen
Allt sedan debuten i början av 1960-talet har Carl Johan De Geer (f. 1938) varit en framträdande gestalt i det svenska kulturlivet. Han har verkat som bildkonstnär, formgivare, filmare, fotograf, scenograf och författare. Men från början var det textilformgivare som han ville bli. Utställningen Den stora missuppfattningen presenterar Carl Johan De Geers textila arbeten som visas tillsammans med fotografier från samma tidsperiod. I början av 60-talet började han producera stormönstrade, fantasifullt expressiva tryck - en revolt mot tidens brunmurrigt diskreta ideal och uppväxtens estetiska värderingar. Med form och färg ville han påverka hela samhället.
Visas: 12 april 2019 – 15 september 2019
Museum: Bildmuseet
 
3) Arbete hemma
I utställningen Arbete hemma undersöker konstnären Petra Hultman husmodersidealets framväxt under 50-talet. Konstverk med mosaiker av filmrutor från Husmorsfilmer AB och uppslagna Svenskt Husmoderslexikon skapar en visuell berättelse där villkoren för hemarbete följer med hela vägen till vår tid. Kvinnors arbete i hemmet har varit en politisk fråga för generationer av feminister och är nu åter aktuell inom partipolitiken. Kvinnohistoriskt museum vill med Arbete hemma ge en möjlighet att fundera över olika maktordningar som kön, klass och etnicitet i relation till hemarbetet, nu och då.
Visas: 28 april – 22 september 2019
Museum: Kvinnohistoriskt museum
 
4) Animalisk / Konst över arter och existenser
Utställningen visar ett urval av konstverk - film och video, teckning och skulptur, installationer och ljudverk - som låter oss ompröva människans position i världen, vår relation till alla andra livsformer och till de olika komplexa ekologier som länkar samman jordens varelser. För att något ska förändras måste det ske en förvandling inom oss själva. Utställningen undersöker processer av mänsklig transformation i vår tid av miljöförstöring. Den samlar flera konstnärer och verk från olika länder.
Visas: 14 juni 2019 – 20 oktober 2019
Museum: Bildmuseet
 
5) Rättfram och skaparglad / Västerbottnisk folkkonst
Allmogemålare, träsnidare, naiver, amatörer – benämningarna är många. Det som förenar är lusten och glädjen att skapa samt en framträdande detalj- och färgrikedom. Begreppet “folkkonst” kan sägas beteckna konst skapad av människor utan formell konstutbildning. Resultaten blir personliga, egensinniga och självständiga konstverk som sällan är påverkade av tidens stilar och strömningar. Utställningen Rättfram och skaparglad, visar verk med en uttalad konstnärlig intention och skildringar av västerbottniskt kulturarv i form av seder, bruk och traditioner. Detta ger dem dokumentära kvaliteter med betydelse för kunskapen om länets kulturhistoria.
Visas: 30 juni 2019 – 26 januari 2020
Museum: Västerbottens museum
 
6) Alexandra A. Ellis / Förlöst 
Dokumentärfotografen Alexandra A. Ellis belyser i sin utställning värderingar, identitet och perspektiv kring barnafödande. Utställningen ”Förlöst” utforskar ”glidskiktet” mellan natur och kultur, kropp och civilisation, förnuft och instinkt. Hur förhåller vi oss till vår tillblivelse i en civilisation som eftersträvar full kontroll? I en tillvaro där kroppen har förlorat sitt sammanhang, där vi byggt ett ramverk kring den som står i stark kontrast till dess grundläggande funktioner. ”Förlöst” bryter mot gängse skildringar om barnafödande och undersöker det som finns bortom och mellan det medicinska och upplevelsen av att bli förälder. Här åskådliggörs berättelser som inte lika lätt går att ta fasta på, som skulle kunna jämföras med en andlig, känslomässig och intuitiv erfarenhet som sker inom den som föder. ”Förlöst” undersöker kollisionen och diskrepansen mellan kultur och natur och fokuserar på den subjektiva relationen till den egna kroppen, att befinna sig mellan kontroll och att ge efter. 
Visas: 28 maj 2019 – 17 augusti 2019
Konsthall: Umeå konsthall