Säsongens utställningar bjuder på vitt skilda, spännande och högintressanta ämnen. Nedan har vi samlat våra bästa tips inför sommaren!

1) Arbete hemma

I utställningen Arbete hemma undersöker konstnären Petra Hultman husmodersidealets framväxt under 50-talet. Konstverk med mosaiker av filmrutor från Husmorsfilmer AB och uppslagna Svenskt Husmoderslexikon skapar en visuell berättelse där villkoren för hemarbete följer med hela vägen till vår tid. Kvinnors arbete i hemmet har varit en politisk fråga för generationer av feminister och är nu åter aktuell inom partipolitiken. Kvinnohistoriskt museum vill med Arbete hemma ge en möjlighet att fundera över olika maktordningar som kön, klass och etnicitet i relation till hemarbetet, nu och då.
Visas: 28 april – 22 september 2019
Museum: Kvinnohistoriskt museum
 

2) Animalisk / Konst över arter och existenser

Utställningen visar ett urval av konstverk - film och video, teckning och skulptur, installationer och ljudverk - som låter oss ompröva människans position i världen, vår relation till alla andra livsformer och till de olika komplexa ekologier som länkar samman jordens varelser. För att något ska förändras måste det ske en förvandling inom oss själva. Utställningen undersöker processer av mänsklig transformation i vår tid av miljöförstöring. Den samlar flera konstnärer och verk från olika länder.
Visas: 14 juni 2019 – 20 oktober 2019
Museum: Bildmuseet
 

3) Rättfram och skaparglad / Västerbottnisk folkkonst

Allmogemålare, träsnidare, naiver, amatörer – benämningarna är många. Det som förenar är lusten och glädjen att skapa samt en framträdande detalj- och färgrikedom. Begreppet “folkkonst” kan sägas beteckna konst skapad av människor utan formell konstutbildning. Resultaten blir personliga, egensinniga och självständiga konstverk som sällan är påverkade av tidens stilar och strömningar. Utställningen Rättfram och skaparglad, visar verk med en uttalad konstnärlig intention och skildringar av västerbottniskt kulturarv i form av seder, bruk och traditioner. Detta ger dem dokumentära kvaliteter med betydelse för kunskapen om länets kulturhistoria.
Visas: 30 juni 2019 – 26 januari 2020
Museum: Västerbottens museum