Säsongens utställningar bjuder på vitt skilda, spännande och högintressanta ämnen. Nedan har vi samlat våra bästa tips.

För att bromsa spridningen av coronaviruset har Sverige belagts med restriktioner. Det innebär att många företag och besöksmål just nu påverkas, så även Bildmuseet, Kvinnohistoriskt museum och Västerbottens museum, som alla kommer hålla stängt tills vidare. 

 

För dig som trots coronarestriktioner vill uppleva konst i Umeå, tipsar vi om att gå en konstrunda i Umeå centrum eller besöka Umedalens skulpturpark!

 

 

Faith Ringgold

Som konstnär, aktivist och författare har Faith Ringgold utmanat orättvisor och förutfattade meningar om afroamerikansk identitet under fem årtionden. I en stor retrospektiv – hennes första i Europa – presenterar Bildmuseet målningar, grafik och textila arbeten från 1960-talet fram till 2000-talet. 
Visas: t o m 10 januari 2021
Museum: Bildmuseet

 

Retrovägen

Varje tid har sin särskilda estetik och sina inredningsideal. Somliga trender försvinner fort, andra består och några kommer åter och blir populärare än någonsin. Välkommen att besöka fyra olika rum på Retrovägen. Stig in och känn dig som hemma. Spela, lek och titta på video.
Visas: t o m 31 januari 2021
Museum: Västerbottens museum

 

En gång i Västerbotten

Interaktiv kulturhistoria om Västerbotten under sent 1800-tal. Upptäck Västerbottens historia genom en resa längs Umeälven en sensommardag under 1880-talet. På färden – från Tärnafjällen i väst till Umeå i öst – möter du barnen Stina, Anna och Per som berättar om liv och vardag. 
Visas: t o m 31 januari 2021
Museum: Västerbottens museum

 

Rösträtt för kvinnor 

2021 är det hundra år sedan kvinnor för första gången fick rösta till Sveriges riksdag. I utställningen berättas kvinnors rösträttshistoria genom Sara Telemans Jordnära och humoristiska porträtt i text och bild av personer som kämpat för kvinnors rösträtt i Sverige och världen. 
Visas: t o m 6 februari 2021 
Museum: Kvinnohistoriskt museum

 

En skog av år – Sune Jonssons dokumentärfilmer

Fotografen, filmaren, författaren och fältetnologen Sune Jonsson (1930–2009) var under flera decennier knuten till Västerbottens museum. Han gjorde inte mindre än tjugo dokumentärfilmer mellan åren 1964 och 1998, oftast i samarbete med SVT, om bland annat småbrukare i lappmarken, kustnära fiske, skidtillverkning och fjällbönder. Med filmerna ville Jonsson bevara kunskapen om dessa traditionellt betydelsefulla hantverk för eftervärlden.
Visas: t o m 7 februari 2021
Museum: Västerbottens museum

 

Maja Daniels: Elf Dalia

I Maja Daniels personliga tolkning av Älvdalens påtagligt levande kulturarv är det mystiken kring trakten och den bevarade älvdalskan, ett språk med rötter i fornnordiska, som skildras. Elf Dalia kretsar kring historia, språk, ritualer, mysterier och vardagens besynnerligheter. Utställningen undersöker hur mystik och folktro format berättelsen om Älvdalen, och hur vidskeplighet och ockultism kommer till uttryck i dagens samhälle, djupt präglat av vetenskap och fakta.
Visas: t o m 28 februari 2021
Museum: Västerbottens museum

 

Föreställningsvärldar

Magi och folktro har länge varit en självklar del av västerbottnisk tradition, men vad händer med dessa föreställningsvärldar när samhället omvandlas och förändras? Västerbottens museums etnolog, berättarantikvarie och dokumentärfotograf utforskar samtida uttryck för folkliga föreställningar, med fokus på folktro, magi och andra oförklarliga händelser. Utställningen visar exempel på gamla berättelser och samlar in nya, samt följer de traditionellt muntliga sägnernas väg in i samtiden.
Visas: t o m 28 februari 2021
Museum: Västerbottens museum

 

Trygga Platser

Med utgångspunkt i hur barn beskriver, upplever och porträtterar sina boende- och livsmiljöer, bygger utställningen på en kvalitativ forskningsstudie med aktiv medverkan av mellanstadieelever i kommunala skolor i Umeå kommun.  Trygga Platser är ett samarbete med Kulturverket och institutionen för socialt arbete på Umeå Universitet.
Visas: t o m 28 februari 2021
Museum: Västerbottens museum

 

Yttrandefrihetens gränser

Utställningen handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelser utmanar utställningen besökarna att reflektera och samtala med varandra. Utställningen vänder sig till elever i årskurs 7–9 och gymnasiet och till en intresserad allmänhet.
Visas: t o m 28 mars 2021
Museum: Västerbottens museum

 

Markkontroll

Utställningen utforskar samband mellan växter, politik och historia. Den samlar verk av samtida konstnärer som intresserar sig för botanikens politiska dimensioner: växter som handelsvara, växters cirkulation i världen och klassifikationen av dem.
Visas:  t o m 11 april 2021
Museum: Bildmuseet

 

Larissa Sansour / Heirloom

I utställningen Heirloom [Arvegods] tar Larissa Sansour med oss till en dystopisk framtid där jorden drabbats av ekologisk kollaps. Där gör den mänskliga klonen Alia upp med tidigare generationers trauman, livsmål och drömmar. Vilka berättelser övertar vi från tidigare generationer? Hur formas våra liv av detta arvegods?
Visas: t o m 11 april 2021
Museum: Bildmuseet