CBIS 6211732

Vad är den kreativa processen?

Hur uppstår kreativitet, hur tar den sig form? Hur ser den kreativa processen ut? När sker den? Är vi medvetna om när processen är aktiv? Finns det ett språk för att uttrycka sig i processen? Dessa är frågor som berörs, synas och utvecklas i denna föreläsning.

12/09 kl.18:30

Fler evenemang