Vindelälvens naturcentrum

I Naturcentrum Vindelälven möter ni en vacker utställning som berättar om Vindelälven från källorna i fjällen tills den går ihop med Umeälven i Vännäsby, om hur vattenståndsvariationer formar naturen, om skogslandskapet och om hur människan har använt älven. Vindelälven är en av Sveriges fyra nationalälvar.

Vindelälven
Vindelälven
Vindelälven