vandring-isälvsleden

Pågående projekt

Visit Umeå arbetar just nu med tre stora projekt för att stärka besöksnäringen i Umeåregionen.

Hållbar ledutveckling i Umeåregionen

Umeå kommun är projektägare för ett samverkansprojekt mellan kommunerna Umeå, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Bjurholm. Projektet heter ”Hållbar ledutveckling i Umeåregionen” och omfattar ca 4,7 miljoner kronor.  Stödet avser att utveckla infrastruktur för vandringsleder. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
 
Syftet med projektet Hållbar ledutveckling i Umeåregionen är att: Ta ett samlat grepp om de leder i Umeåregionen som anses ha störst potential att utvecklas och säkrar den långsiktiga hållbarheten genom insatser som gynnar och stärker utvecklingen av det lokala näringslivet. Att parterna i projektet tillsammans skapa ett nätverk av säkra, trygga, leder med bra kvalitet och därmed blir en vandrings- och cykeldestination. Samverkan sker mellan kommunerna Umeå, Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Bjurholm.

Målet med projektet är att: Utveckla leder för vandring och MTB i enlighet med det nationella ramverket och utifrån erfarenheter och rekommendationer från ledande MTB destinationer. Projektet ska fysiskt förbättra de leder med de största natur- och friluftsvärdena och potential för besöksnäring med underlag, spångar, broar, skyltning, faciliteter (toalett, vindskydd) samt göra det enkelt för invånare och besökare att hitta till lederna och få information om dem genom informationstavlor och skyltning. Sammantaget rör det sig om förbättringsåtgärder på ca 335 kilometer. Lederna i projektet är; Tavelsjöleden (Umeå kommun), leder i naturreservatet Strömbäck-Kont (Umeå kommun), Ume Älvdal leden (Umeå kommun), leder i Holmsund (Väster-långslädans led, Holmsundsleden)(Umeå kommun), Grössjön (Umeå kommun), Öreälvsleden (Bjurholms kommun), Tvåälvsleden (Vindels kommun), Rödåleden (Vindelns kommun), Isälvsleden (Vindelns kommun), Flottarstigen (Robertsfors kommun), Vännforsleden och Långforsens strövområde (Vännäs kommun).

Projektperiod: 2023-2024
Finansiering: 4,7 miljoner

Läs mer om satsningen i ett gemensamt pressmeddelande HÄR

Kontakt och mer information
Johanna Palmlöf Brus, Destinationsutvecklare Umeåregionen
+46 70 615 40 33, [email protected]

eu jordbruktfonden

 

Västerbotten Sweden

Projektet ska arbeta för att sammanföra, kunskapshöja och exponera företag inom Västerbottens besöksnäring med inriktning på export. Under det gemensamma platsvarumärket Västerbotten Sweden ska projektet verka för att fler företag exporterar kvalitetssäkrade, hållbara upplevelser och erbjudanden till den internationella gästen. Detta genom kunskapshöjande insatser för exportmognad, produktutveckling, marknadsinsatser och en digital plattform. Projektet kommer även att initiera arbetet med att de ingående destinationsorganisationerna certifierar sig som en hållbar destination genom Global Sustainable Tourisms Councils kriterier (eller motsvarande) och bygga upp egen kapacitet och kunskap för att säkra en livskraftig och hållbar export.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Gold of Lapland, Visit Umeå, Visit Skellefteå, Region Västerbotten turism. Projektet möjliggörs genom medel från Europeiska Regionalfonden för Övre Norrland, Region Västerbotten samt egna medel från de ingående samarbetsparterna. Övriga medfinansiärer och samverkansparter till projektet: Norsjö kommun, Malå kommun, Lycksele kommun, Åsele kommun, Vilhelmina kommun, Dorotea kommun, Sorsele kommun, Storuman kommun, Skellefteå kommun, Umeå kommun.

Projektperiod: 2023-2025
Finansiering: 30 miljoner

Läs mer om satsningen i ett gemensamt pressmeddelande HÄR

Kontakt och mer information
Karl Frykholm, Projektledare Västerbotten Sweden
+46 70 647 62 02, [email protected]

 

eu logos

 

Bothnian Coastal Route

Projektet Bothnian Coastal Route ska öka kännedomen om kustrutten över Kvarken och runt Bottenviken som en attraktiv resväg för både utländska besökare och lokalbefolkning. Genom projektet vill man öka anledningarna till att besöka destinationerna längs med rutten för att upptäcka deras rika produktutbud och samtidigt skapa bättre förutsättningar för hållbar tillväxt. Den beviljade finansieringen innebär ett omfattande samarbete mellan tre svenska och fyra finska organisationer där man går ihop som projektpartners i ett treårigt Interreg Aurora projekt med start från och med januari 2023.

Projektperiod: 2023-2025
Finansiering: 30 miljoner

Läs mer om satsningen HÄR

Kontakt och mer information
Erja Back, Projektledare Bothnian Coastal Route
+46 70-647 62 78, [email protected]

eu aurora