Möten. Umeå

Hållbara möten

Umeå kommun har länge arbetat för hållbar utveckling. Stadens övergripande tillväxtmål är att den ska ske med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Här ger vi dig tips på hur du genom aktiva val kan välja att mötet blir hållbart. 

Lådcykel Umeå kommun

Hållbarhet för oss

Umeå har som ambition att redan år 2030 vara klimatneutrala. För oss är hållbarhet något som genomsyrar allt vi gör, så när du kommer hit vill vi att du ska få vara en del av det.

Scandic restaurang

Välj hållbart

Vi ger dig möjligheten att välja hållbara alternativ när det gäller lokaler, måltider, resa, boende. Se även vår checklista med tips gällande en hållbara möten.
 

Tåg

Hållbart resande

Umeå ligger strategiskt beläget i norra Sverige, ett faktum som märks på stadens goda infrastruktur och tillgänglighet.

Möten Väven

Hållbara möten

Som mötesarrangör kan ni göra val som ytterligare förbättrar mötet ur hållbarhetssynpunkt. Här ger vi er våra bästa tips!