hållbarhet möten

Med hållbarhet i första rummet

Umeå är den snabbast växande regionen i norra Sverige. Visionen är att Umeå ska ha 200 000 invånare år 2050 – med det övergripande målet att Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet.

Lär dig mer om hur vi jobbar med hållbarhet

Lådcykel Umeå kommun

Hållbarhet för oss

Umeå har som ambition att redan år 2030 vara klimatneutrala. För oss är hållbarhet något som genomsyrar allt vi gör, så när du kommer hit vill vi att du ska få vara en del av det.

Scandic restaurang

Välj hållbart

Vi ger dig möjligheten att välja hållbara alternativ när det gäller lokaler, måltider, resa, boende. Se även vår checklista med tips gällande en hållbara möten.
 

Möten Väven

Tips - Så kommer du igång med hållbara möten

Som mötesarrangör kan ni göra val som ytterligare förbättrar mötet ur hållbarhetssynpunkt. Här ger vi er våra bästa tips!