Umeå kommun har länge arbetat för hållbar utveckling. Stadens övergripande tillväxtmål är att den ska ske med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet, med visionen om 200 000 medborgare år 2050. Umeå har dessutom som ambition att redan år 2030 vara klimatneutrala. För oss är hållbarhet något som genomsyrar allt vi gör, så när du kommer hit vill vi att du ska få vara en del av det.

Ett framgångsrikt och hållbart möte

 

Visit Umeå finns här för att hjälpa dig att nå dina miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsmål med ditt möte. Det är vårt sätt att bidra till en mer hållbar framtid. Vi bryr oss om vår stad och människorna som bor här, men även de som besöker oss. Därför är det viktigt för oss att fylla begreppet ”hållbarhet” med mening och konkret innehåll.

Visit Umeå arbetar målmedvetet för att skapa en hållbarare besöksnäring. Umeå har anslutit sig till EarthCheck Sustainable Destinations Program - ett globalt nätverk av destinationer som strävar efter att uppnå världsledande hållbarhetsresultat. Syftet är att hitta nya vägar fram så att vi kan fortsätta att välkomna besökare som vill uppleva och mötas på ett långsiktigt hållbart sätt.

I samverkan med Region Västerbotten Turism erbjuder vi företagen i Umeåregionen att arbeta enligt en metod som kallas Västerbotten Experience. Alla Västerbotten Experience-företag har genomgått en hållbarhetsgranskning utifrån de av FN godkända kriterierna framtagna av Global Sustainable Tourism Council.

Visit Umeå stöttar dig till ett framgångsrikt och hållbart genomförande av ditt möte. Vi hjälper dig kostnadsfritt och oberoende, utgår från dina önskemål och behov och agerar som lokal expert så inte du behöver vara det. Välkommen att kontakta oss så jobbar vi vidare tillsammans.

 

 

Umeås hållbarhetsarbete - några fakta och exempel

Green Umeå – ett nätverk av företag och organisationer med hållbarhet som ledstjärna.

Sharing City –  Umeå bidrar till utveckling genom att testa nya lösningar och samarbeten. Umeå kommun tar sig an komplexa utmaningar och utmanar befintliga strukturer.

Sveriges Bästa Idrottsstad - Umeå har utsetts till Sveriges bästa idrottsstad både år 2018, 2020 och 2021. Umeås styrka är bredden av idrott med allt från elit till bredd och staden har flest idrottsföreningar per capita i hela Sverige. 

Europas Miljöhuvudstad –  Umeå har varit nominerad tre gånger. Ansökningarna har fungerat som en kraftig pådrivare av stadens hållbarhetsarbete.

Fairtrade City – Umeå är en diplomerad Fairtrade City sedan 2013. Genom att arbeta för en rättvis handel och etisk konsumtion vill Umeå bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i länder med utbredd fattigdom.

väven

cykel-natur

Viable Cities –  ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer. Umeå kommun har som syfte att i bred samverkan gemensamt forma en färdplan mot ett koldioxidneutralt Umeå 2030.

Nätverket Mat & klimat i norr – Nätverket Mat & Klimat i norr är ett nätverk där flera av Umeås restauranger samt några skolkök medverkar för att tillsammans bidra till en mer hållbar restaurangnäring. Nätverket gör alla insatser för att bidra till en mer hållbar restaurangnäring och minska sina avtryck på klimatet och miljön. Samverkan genomsyras av en transparens där restaurangerna öppet visar hur de arbetar med hållbarhet i verksamheten. Se filmen här

Projektet den koldioxidsnåla platsen 2016-2022 – arbetar med att göra det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och inköp. 

Projektet Klimatneutrala Umeå 2030 – ska i bred samverkan utforma en färdplan och identifiera vilka åtgärder Umeå måste göra för att ta sitt ansvar för Parisavtalets genomförande.

Jämställdhet -  Umeå kommun har arbetat i 30 år med systematiskt jämställdhetsarbete med många uppmärksammade projekt och initiativ. Det banbrytande jämställhetsarbetet har exempelvis lett till att Umeå, inom EU-programmet URBACT, i 2,5 år ska leda arbetet i ett europeiskt nätverk med titeln Gendered Landscape. Umeå var dessutom den högst rankade regionen i EU Social Progress Index 2019.

Läs mer om Umeå kommuns Hållbarhetsinitiativ

Till Umeå kommuns webb