OM OSS
FÖRETAGET VISIT UMEÅ

 

Destinationsbolaget Visit Umeå AB har till uppgift att utveckla, marknadsföra och sälja in destinationen Umeå och Umeåregionen, med målsättningen att skapa en mer långsiktigt hållbar besöksnäring. 

Destinationsbolaget ska även arbeta med att utveckla, marknadsföra och sälja in Umeås centrum mot prioriterade målgrupper med målsättning att skapa en attraktiv och levande stadskärna samt att driva fler besökare. 

Vår verksamhet bedrivs inom tre affärsområden:


•    Evenemang och stora möten
•    Privatturism
•    Umeå Centrum

Väven. Stora Hotellet


EVENEMANG - Visit Umeå arbetar med att värva nya evenemang, utveckla befintliga evenemang, skapa samverkan och samarbeten mellan intressenter, exempelvis arrangörer, kommun och näringsliv samt bidra till att de evenemang som stöttas också utvecklas i en hållbar riktning genom att tillföra kunskap och incitament. Fokusområden för evenemang är framför allt idrott, kultur och nöje.


STORA MÖTEN - Visit Umeå arbetar som en Convention Bureau med att värva nationella och internationella möten samt fungerar som en enkel väg in i staden. Allt arbete som genomförs av oss sker kostnadsfritt och opartiskt för slutkunden och i rollen representerar vi hela staden. En stor del av arbetet är också att identifiera och stötta lokala värdar som vill åta sig värdskap för ett kommande möte. Dessa hittas inom lokala myndigheter, organisationer, företag och universitet, ofta kopplade till Umeås styrkeområden såsom medicinsk forskning, idrott, skog, IT, hållbarhet, miljö och kultur.

MÖTES- OCH EVENEMANGSKALENDER - Information om kommande möten och ett urval av evenemang hittar du här!
 

PRIVATTURISM – Affärsområdet arbetar för att stärka och utveckla en hållbar besöksnäring i Umeå och Umeåregionen inom utpekade områden samt för att driva inresande privatresenärer med hjälp av reseanledningar inom natur, kultur, nöje, shopping, design, mat och idrott till Umeå och Umeåregionen. Umeå och Umeåregionen erbjuder en bredd av upplevelser vilket gör att vi arbetar för att positionera oss som en kombinerad urban- och naturdestination.

UMEÅ CENTRUM – Arbetet med affärsområdet centrum verkar för att bygga en attraktiv och levande stadskärna, positionera centrum som en naturlig mötesplats och driva dags- och kvällsbesökare till centrum. Tillsammans med relevanta aktörer samarbetar vi för att skapa långsiktiga utvecklingsplaner. Frågor som kan gälla parkering, trygghet, sociala mötesplatser, offentlig miljö, stråkutveckling och butiksutbud. Ett attraktivt och levande centrum utgör också en viktig besöksledning till vår destination.

Shopping Umeå centrum

Umeå skyline slide

VÅRA ÄGARE

36 procent ägs av medlemmar i Destination Umeå Ekonomiska förening.

36 procent ägs av Umeå C - som ägs av Centrumgruppens Ekonomiska förening, FUCEF och UPAB.

28 procent ägs av Umeå kommun - via Umeå kommunföretag.

I bolagets styrelse finns representanter från samtliga ägargrupper. 


SYFTE

Syftet med bolagets verksamhet är att verka för utveckling och positionering av Umeå och Umeåregionen som en attraktiv besöksdestination. Bolaget ska vara ett sammanhållande destinationsbolag för Umeåregionen. Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till oss.  

Nuläge turism & besöksnäring

Här hittar du statistik och insikter kring turism och besöksnäringen i Umeå
Umeå live i solnedgång

Statistik, rapporter, verktyg och strategier

SM Festen Umeå

Vi är Visit Umeå

Här finner du information och kontaktuppgifter om oss anställda på Visit Umeå AB.

umeå-drönare-vinter