Statistik, rapporter, verktyg och strategier


Här hittar du inkvarteringsstatistik, urval av rapporter och omvärldsbevakning samt Visit Umeås affärsstrategi och årsrapport.

Statistik

 

Inkvarteringsstatistik - gästnätter i Umeå, Umeåregionen, Västerbotten och övriga Sverige

Då besöksnäringen är en mix av flera olika branscher och verksamheter finns det utmaningar i att mäta besöksnäringens aktivitet och effekter. En del av besöksnäringen som kan räknas på är gästnätter. En gästnatt är en övernattning som köps på en kommersiell boendeanläggning. Boendeanläggningar rapporterar varje månad till SCB (Statistiska Centralbyrån) hur många gästnätter de haft och vilka länder gästerna kom ifrån. SCB, Tillväxtverket och BI Syd har tagit fram en funktion där alla kommer åt stora delar av gästnattrapporteringen i Sverige. Detta bygger på samverkan mellan landets regionala turismorganisationer. Läs mer om gästnätter här

 

Tillväxtverket 

Statistik om turism. Boende och inkvartering, inkommande besökare, ekonomi och sysselsättning samt internationell statistik. Artiklar med koppling till turism. 
Läs mer här
 

Verktyg

Stöd för klimatanpassning - ledinfrastruktur.
Läs mer här

Hållbar ledutveckling
Här har vi samlat användbar information och olika verktyg för dig som jobbar med att bygga, utveckla eller förvalta hållbara leder.
Turism på annans mark. Läs mer här
Hållbara leder för terrängcykling. Läs mer här

Cykelturism
Cykling i Umeåregionen. En handbok för dig som vill ta emot cykelturister.
Läs mer här

 

Urval av rapporter och omvärldsbevakning

 

Turism och besöksnäring efter coronapandemin - en nuläges och scenarioanalys

Tillväxtverkets rapport bidrar till ökad kunskap om hur vår näring har drabbats under coronakrisen och inkluderar också en framåtriktad analys av möjliga utvecklingsscenarier som pekar på vad som krävs om svensk turism fortsatt ska kunna ligga i framkant.
Läs rapporten här

 

”En perfekt plats”, Besöksnärings Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF) och Handelsrådets forskningsrapport 

Hur kommer framtidens platser där handel och besöksnäring möts att se ut? Hur blir stadskärnor och arbetsgivare mer attraktiva? Kan digitala tjänster på platser förstärka kundupplevelser och vilken roll spelar handel och besöksnäring för den lilla stadens attraktivitet?  Läs mer här

 

Visita

Information om Visitas arbete. Läs mer här

 

Svenska Institutet 

Om Sverigebilden, allmänt och vad som sägs om Sverige kopplat till Covid-19. Läs mer här

 

Konjunkturinstitutet

Uppdateringar om Konjunkturinstitutets extramätningar kopplat till Covid-19 samt extern statistik som rör ekonomins utveckling. Läs mer här

 

European Travel Commission, ETC

European Tourism 2020. Läs mer här

 

Internationellt, Nationellt, Regional, lokalt

 

UNTWO, World Tourism Organization

Läs mer här

 

Visit Sweden

Löpande omvärldsbevakning och mer kunskap om Sveriges bästa resenärer, målgruppen Den globala resenären. Läs mer här

 

Region Västerbotten Turism

Information om aktuella temaområden.  Läs mer här
 

Visit Umeås Årsrapport 2023 


Vi  har sammanfattat året genom händelser och aktiviteter kopplat till vårt arbete. Läs mer här