Statistik, rapporter och strategier

Här hittar du inkvarteringsstatistik, urval av rapporter och omvärldsbevakning samt Visit Umeås affärsstrategi.

Inkvarteringsstatistik - gästnätter i Umeå, Umeåregionen, Västerbotten och övriga Sverige

Då besöksnäringen är en mix av flera olika branscher och verksamheter finns det utmaningar i att mäta besöksnäringens aktivitet och effekter. En del av besöksnäringen som kan räknas på är gästnätter. En gästnatt är en övernattning som köps på en kommersiell boendeanläggning. Boendeanläggningar rapporterar varje månad till SCB (Statistiska Centralbyrån) hur många gästnätter de haft och vilka länder gästerna kom ifrån. SCB, Tillväxtverket och BI Syd har tagit fram en funktion där alla kommer åt stora delar av gästnattrapporteringen i Sverige. Detta bygger på samverkan mellan landets regionala turismorganisationer. Läs mer om gästnätter här

 

Turism och besöksnäring efter coronapandemin - en nuläges och scenarioanalys

Tillväxtverkets rapport bidrar till ökad kunskap om hur vår näring har drabbats under coronakrisen och inkluderar också en framåtriktad analys av möjliga utvecklingsscenarier som pekar på vad som krävs om svensk turism fortsatt ska kunna ligga i framkant.
Läs rapporten här

 

Visit Sweden

Löpande omvärldsbevakning och mer kunskap om Sveriges bästa resenärer, målgruppen Den globala resenären. Läs mer här

 

Visit Umeås destinations- och hållbarhetsstrategi

Läs strategin i sin helhet här