Umeå, för en hållbare plats

Naturen, människorna och vårt kulturarv är de viktigaste resurserna vi har i Umeåregionen. Därför har vi valt att arbeta med hållbarhet som ett verktyg i all utveckling; oavsett om det berör möten och evenemang, transporter eller besöksnäringen.

Konstverket Listen på Rådhustorget

Strategiskt arbete för en hållbar besöksnäring

Visit Umeå arbetar målmedvetet för att skapa en hållbarare besöksnäring. Umeå har anslutit sig till EarthCheck Sustainable Destinations Program - ett globalt nätverk av destinationer som strävar efter att uppnå världsledande hållbarhetsresultat.  Genom att ansluta sig till Earth Check får vi det bästa stödet, senaste metodiken och expertisen för att främja vårt hållbarhetsuppdrag. Vi ska driva utvecklingen framåt, utveckla nya och långsiktiga arbetsprocesser och bli den bästa destinationen vi kan.
I samverkan med Region Västerbotten Turism erbjuder vi företagen i Umeåregionen att arbeta enligt en metod som kallas Västerbotten Experience. Det är en satsning för hållbar besöksnäring i Västerbotten som pågått sedan 2015 och är ett initiativ av från Region Västerbotten Turism. 

Alla Västerbotten Experience-företag har genomgått en hållbarhetsgranskning utifrån de av FN godkända kriterierna framtagna av Global Sustainable Tourism Council.

Läs mer om Umeås hållbarhetsarbete
Läs mer om hållbarhetsgranskningar inom Västerbotten Experience
Läs mer om strategier och siffror här 

Stationstunneln LevStationstunneln Lev. Ett bra exempel på där stadsplanering kombinerats med jämställdhetsarbete. Läs mer om "det jämställda stadsrummet".

Ett medvetet resande

Umeå har ett mycket bra strategiskt läge i norra Sverige, goda tågförbindelser, anknytning till Finland genom färjetrafik och Norge genom Europavägar. Här finns alla förutsättningar för ett mer hållbart resande, till och inom Umeå. 

Läs mer om att resa till Umeå
 

Möten 


Visit Umeå finns här för att hjälpa dig att nå dina miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsmål med ditt möte.

Läs mer om hållbara möten

möten