Umeå, en hållbar destination

Naturen, människorna och vårt kulturarv är de viktigaste resurserna vi har i Umeåregionen. Därför har vi valt att arbeta med hållbarhet som ett verktyg i all utveckling; oavsett om det berör möten och evenemang, transporter eller besöksnäringen.

Konstverket Listen på Rådhustorget

Strategiskt arbete

Visit Umeå arbetar målmedvetet för att skapa en hållbarare besöksnäring. Umeå har anslutit sig till EarthCheck Sustainable Destinations Program - ett globalt nätverk av destinationer som strävar efter att uppnå världsledande hållbarhetsresultat.  Genom att ansluta sig till Earth Check får vi det bästa stödet, senaste metodiken och expertisen för att främja vårt hållbarhetsuppdrag. Vi ska driva utvecklingen framåt, utveckla nya och långsiktiga arbetsprocesser och bli den bästa destinationen vi kan.
I samverkan med Region Västerbotten Turism erbjuder vi företagen i Umeåregionen att arbeta enligt en metod som kallas Västerbotten Experience. Det är en satsning för hållbar besöksnäring i Västerbotten som pågått sedan 2015 och är ett initiativ av från Region Västerbotten Turism. 

Alla Västerbotten Experience-företag har genomgått en hållbarhetsgranskning utifrån de av FN godkända kriterierna framtagna av Global Sustainable Tourism Council.

Läs mer om Umeås hållbarhetsarbete
Läs mer om hållbarhetsgranskningar inom Västerbotten Experience
Läs mer om strategier och siffror här 

Stationstunneln LevStationstunneln Lev. Ett bra exempel på där stadsplanering kombinerats med jämställdhetsarbete. Läs mer om "det jämställda stadsrummet".

Transport och tillgänglighet

Umeå har ett mycket bra strategiskt läge i norra Sverige, goda tågförbindelser, anknytning till Finland genom färjetrafik och Norge genom Europavägar. Här finns alla förutsättningar för ett mer hållbart resande, till och inom Umeå. Inom ramen för hållbarhet ingår också tillgänglighet för alla. 

Läs mer om att resa hållbart till Umeå
Läs vår tillgänglighetsguide här

Möten och evenemang

Visit Umeå finns här för att hjälpa dig att nå dina miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsmål med ditt möte eller evenemang. 

Läs mer om hållbara möten
Läs mer om hållbara evenemang

möten

Evenemang som syntolkas

Norrlandsoperan i samarbete med SRF, Umeå Teaterförening och Parasporten erbjuder ett urval av föreställningar som syntolkas.

Information hos SRF Västerbotten, [email protected].

syntolk

 

Inspiration för besökare

Natur, cykling, vandring och promenader. Lokal- och närproducerad mat och spännande äventyr. Det finns många möjligheter att uppleva destinationen på hållbara sätt. Nedan finns ett axplock.