Naturen, människorna och vårt kulturarv är våra viktigaste resurser i Umeåregionen. Därför har vi valt att arbeta med hållbarhet som ett verktyg i all utveckling; oavsett om det berör kollektivtrafiken, våra sociala engagemang eller besöksnäringen.

Tillsammans

Hållbarhetsarbetet pågår på många plan i regionen. "I Umeå är vi aldrig så bra som när vi samarbetar" brukar det heta i Umeå. Medskapande, samverkan och samarbete är en del av luften vi andas, så vi vet att det är genom att hjälpas åt när det gäller hållbarhet och framtiden som vi kommer att lyckas. Det kännetecknande för Umeåbon är att vara ifrågasättande och öppen för nya idéer och intryck. Kreativitet, engagemang och öppenhet är andra beskrivningar för mentaliteten som finns här. Genom strategiskt och målinriktat arbete av kommunen och Visit Umeå, men också genom styrkan i engagemanget hos våra invånare blir vi lite bättre varje dag.

Globala målen

De Globala målen

Vi på Visit Umeå arbetar strategiskt med FNs sjutton Globala mål och Agenda 2030. Målen omfattar såväl sociala, ekonomiska och miljöaspekter. Att arbeta för en certifiering via Earth Check samt på företagsnivå använda kriterier ställda av Global Sustainable Tourism Council genom Västerbotten Experience.

Hållbarhetsgranskningar och Västerbotten Experience

Västerbotten Experience är en satsning för hållbar besöksnäring som pågått sedan 2015. I vår region har närmare ett 40-tal företag blivit granskade och har i dagsläget erhållit VX-sigillet. Alla Västerbotten Experience-företag har genomgått en hållbarhetsgranskning utifrån de av FN godkända kriterierna framtagna av Global Sustainable Tourism Council. 
Läs mer om Västerbotten Experience här


 

 

Umeås hållbarhetsarbete - några fakta och exempel


Green Umeå – ett nätverk av företag och organisationer med hållbarhet som ledstjärna.

Sharing City –  Umeå bidrar till utveckling genom att testa nya lösningar och samarbeten. Umeå kommun tar sig an komplexa utmaningar och utmanar befintliga strukturer.

Sveriges Bästa Idrottsstad - Umeå har utsetts till Sveriges bästa idrottsstad både år 2018 och 2020. Umeås styrka är bredden av idrott med allt från elit till bredd och staden har flest idrottsföreningar per capita i hela Sverige. 

Europas Miljöhuvudstad –  Umeå har varit nominerad tre gånger. Ansökningarna har fungerat som en kraftig pådrivare av stadens hållbarhetsarbete.

Fairtrade City – Umeå är en diplomerad Fairtrade City sedan 2013. Genom att arbeta för en rättvis handel och etisk konsumtion vill Umeå bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i länder med utbredd fattigdom.

Viable Cities –  ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer. Umeå kommun har som syfte att i bred samverkan gemensamt forma en färdplan mot ett koldioxidneutralt Umeå 2030.

Nätverket Hållbara Restauranger – är ett nationellt och lokalt nätverk av restauranger som vill skapa en mer hållbar restaurangnäring. Som exempel är konceptet #svinngott, ett sätt att ta tillvara på livsmedel som annars skulle kastats, sprunget ur detta nätverk i Umeå.

Projektet den koldioxidsnåla platsen 2016-2022 – arbetar med att göra det enklare för Umeås invånare att göra hållbara val och minska sin klimatpåverkan från resor, boende och inköp. 

Projektet Klimatneutrala Umeå 2030 – ska i bred samverkan utforma en färdplan och identifiera vilka åtgärder Umeå måste göra för att ta sitt ansvar för Parisavtalets genomförande.

Jämställdhet -  Umeå kommun har arbetat i 30 år med systematiskt jämställdhetsarbete med många uppmärksammade projekt och initiativ. Det banbrytande jämställhetsarbetet har exempelvis lett till att Umeå, inom EU-programmet URBACT, i 2,5 år ska leda arbetet i ett europeiskt nätverk med titeln Gendered Landscape. Umeå var dessutom den högst rankade regionen i EU Social Progress Index 2019.