Vårt turistcenter är numera helt digitalt. För information och inspiration hänvisar vi dig som besökare till vår webbplats, mail och våra sociala medier. Du är också välkommen att ta kontakt med oss, kontaktuppgifter finner du nedan.

Kontaktuppgifter Visit Umeå

 

Allmänna frågor: [email protected]

Webbplats: www.visitumea.se

Sociala medier: Facebook, Instagram

Broschyrer och kartor: Finns tillgängliga för att läsa och ladda ner här.

Evenemangstips: Tipsa om evenemang genom att mejla till oss. Skriv en kort text på svenska och engelska, max 300 tecken, uppge länk för mer information, datum, klockslag, plats och bifoga en bra bild (ej logotyper, affischer etc). Evenemang utan bild publiceras inte, ej heller evenemang som inte är av intresse för besökare. Skicka informationen till oss senast en veckan innan evenemanget startar. 

 

Tf VD
Gabriella Hed Vall, 070-601 03 57, [email protected]

Evenemang
Henrik Vilhelmsson, [email protected]

Möten
Ulrika Hed, 070-242 46 58,
 [email protected]

Centrum
Elin Jonsson, 070-699 06 27, [email protected]
Felicia Rosén, 070-572 46 00,  [email protected]

Webb och sociala kanaler
Anita Wilander Sandberg, 070-6476257,
 [email protected]
Hanna Sondell, 070-424 20 49, [email protected] 

Privatturism
Johanna Palmlöf Brus, 070-672 26 09, [email protected]
Erja Back, 070-647 62 78, [email protected]