I Umeå finns goda förutsättningar för hållbara möten. Som mötesarrangör kan ni göra val som ytterligare förbättrar mötet ur hållbarhetssynpunkt. Här ger vi er våra bästa tips!

 

Börja här!

 

 1.  Tänk på hur ni skall mäta hållbarhet tidigt i planeringen – utse gärna någon i gruppen som hållbarhetsansvarig.

 2.  Engagera fler! Medarbetare, leverantörer, utställare, samarbetspartners etc. 

 3.  Våga ställ frågan hur andra jobbar med hållbarhet.

 4.  Mät, rapportera och utvärdera.

 5.  Inspirera andra och våga dela med er av saker som inte gick som ni tänkt.

 6.  Tänk igenom vilka syften ni har med mötet. Hur kan ert möte lämna positiva bestående avtryck lokalt, professionellt, personligt?

 

 

Resor och transporter

Umeå ligger strategiskt till i norra Sverige och hit kan ni ta er med flera olika färdmedel. Här får du några förslag från oss: 

 

 •  Bestäm att alla deltagare ska resa med tåg. Boka en gruppresa genom Norrtåg eller SJ, eller varför inte chartra ett helt tåg via SJ.

 • Ta flyget en väg och tåget den andra vägen.

 • Väljer ni flyg, klimatkompensera genom klimatkompensera.se eller klimatreducera genom Fly Green Fund. Med klimatkompensation bidrar ni indirekt till att minska CO2-påverkan därkompensationen exempelvis kan vara att plantera träd. Väljer ni att klimatreducera tankas planet med biobränslen istället för fossila bränslen.

Här får du veta mer om hållbart resande till och från Umeå. 

tåg

P5

Lokalen

 • Välj en miljöcertifierad anläggning, här hittar du mer information.

 • Fråga leverantören och ställ krav! Hur kan de kan hjälpa er att uppfylla era mål - samtransport, avfall, lokalproducerat, matsvinn mm.

Inköp och avfall 

 • Planera inköp utifrån att minimera – återanvända – återvinna. 

 • Hjälp med hur man ska tänka för inköp, överblivet material, avfall finns på VAKIN, (Umeås Vatten och Avfallskompetens i Norr). Läs mer här. 

 • Välj lokala, miljömärkta och etiskt märkta produkter.

 • Välj lokala leverantörer.

 • I stället för klassiska give-aways och föreläsargåvor, ge en gåva till välgörande ändamål. Här är några förslag inom social hållbarhet: Umeå Stadsmission, Vän i Umeå, Hjältarnas Hus, Barnrättsbyrån, Fatta!

 • Fråga mötesanläggningen om det finns möjlighet att donera överskottsmaterial och mat. 

cykel

scandic-syd

Boende

 • Välj hotell som är miljömärkta, i Umeå är idag 83% av alla hotellrum miljöcertifierade.

Mat och dryck

 • Gör fler måltider vegetariska.

 • Efterfråga varor efter säsong som är lokalt producerade. Ställ krav på etisk och ekologisk märkning.

 • Kommunicera vad ni serverar, var maten och drycken kommer ifrån.

 • Servera kranvatten i stället för buteljerat vatten. Kranmärk evenemanget mötet eller välj en Kranmärkt anläggning.

 • Tänk på att ge information om vad maten innehåller för att förenkla och skapa trygghet. 

 • Välj Fairtrade- eller Rättvisemärkta produkter av ex. kaffe, te, choklad, bananer m.m.

 • Ställ krav på anläggningen!

 

FÖR ER SOM VILL LÄRA ER OCH GÖRA MER:

I WWF:s köttguide och WWF:s fiskguide finns mer inspiration om hållbar mat. 

gotthards-hållbart

 

Öppet, välkomnande och tillgängligt 

 

 • Planera ert möte utifrån tillgänglighetskriterier så att även de som har en funktionsvariation har möjlighet att delta.  

 • Kommunicera tillgänglighet redan i inbjudan.

 • Arbeta aktivt för ett jämställt program och sträva efter att få med både kvinnor och män i paneler. 

 • Aktivera deltagare för insamling till lokala samhälls- eller miljöorganisationer.

 • Dela viktig kunskap och gör utåtriktade aktiviteter tillsammans med lokala organisationer.

 • Samarbeta med en ideell organisation.

 

Har du frågor eller vill ha hjälp med hur du kan gå tillväga med de olika tipsen? Visit Umeå hjälper och stöttar dig i hur du kan göra ditt möte mer hållbart. Kontakta oss!