Segeltur med Holmöslupen

Upplev en seglats med den tjärdoftande Slupen, som är en rekonstruktion av en gammal handelsslup. Den trafikerar sommartid sträckan Byviken (Holmön) – Stora Fjäderäggs fyrplats. Även andra utfärder i holmöskärgården kan arrangeras. Obligatorisk platsbokning senast dagen före avresa.

CBIS 5982022
CBIS 2440734
CBIS 2440977

Fler aktiviteter