Bokcafé Pilgatan

Bokcafé Pilgatan är en kooperativ bokhandel med norrländsk blick, kvinnlig utsikt och barnperspektiv. Kaféet vill skapa en träffpunkt, scen och korsväg mellan boken, ordet och läsaren. Bokförsäljningen omfattar såväl nya som antikvariska böcker.

Bokcafé Pilgatan
Bokcafé Pilgatan
Bokcafé Pilgatan

Fler kaféer

Dina valda filter:

Event:

Date:
Arena/Plats:
Participants:
Estimated visitors: