Bokcafé Pilgatan

Bokcafé Pilgatan är en kooperativ bokhandel med norrländsk blick, kvinnlig utsikt och barnperspektiv. Kaféet vill skapa en träffpunkt, scen och korsväg mellan boken, ordet och läsaren. Bokförsäljningen omfattar såväl nya som antikvariska böcker.

CBIS 2205204
CBIS 2205201
CBIS 2205203

Fler kaféer