Häljegård

På Häljegård kan du besöka ett aktivt produktionsjordbruk. Möjlighet att fika. I gårdsbutiken kan du handla kött och skinn från den egna gården.

CBIS 5983735
CBIS 4817395
CBIS 5966188

Mer att göra