Världens första MeToo-staty, ett museum som byter perspektiv, miljöer och mötesplatser för trygghet och jämställdhet. I decennier har jämställdhet haft en central roll i Umeås utveckling. Här är några tips på hur du kan upptäcka staden på ett nytt sätt.

Konstverket Listen

Världens första MeToo-staty

Konstverket "Listen" finns placerad på Rådhustorget i Umeå. Det rödfärgade kattdjuret med kraftfulla muskler och gyllene gap representerar ställningstagandet mot sexuella trakasserier och maktmissbruk.
Läs mer om Listen här
 

Ett museum som byter perspektiv 

I Umeås kulturhus Väven hittar du Kvinnohistoriskt Museum - det första i Sverige! I utställningar om vår nutid, historia och framtid sätter museet kvinnor i centrum för berättelsen. Sedan öppningen 2014 har kvinnohistoria som intresseområde vuxit så det knakar med bl.a. ny litteratur, kvinnohistoriska stadsvandringar, tidskriften Historiskan och Stockholms Kvinnohistoriska.
Läs mer om Kvinnohistoriskt museum här
 

Frizon - en jämställd plats att mötas på

Frizon är en av Sveriges första offentliga utemiljöer som fokuserar på unga tjejers behov att ta plats i det offentliga rummet. Genom dialoger mellan unga tjejer i Umeå och kommunen, har idéer och design resulterat i en jämställd och inbjudande plats för möten och samtal.
Läs mer om Frizon här

Frizon

Ta del av jämställdhetsarbetet i staden

Gendered Landscape visar en bild av staden Umeå som spelplats för jämställdhet och ojämställdhet. Vad som började med en fysisk tur genom staden, kan nu upplevas online med hjälp av 360°-filmer. Upplev platserna genom att besöka dem på plats eller genom hemsidan, och få upp ögonen för det ständiga arbetet mot ett mer jämställt samhälle.
Läs mer om Gendered landscape här

Stationstunneln Lev

Stationstunneln Lev

Ett bra exempel på hur jämställdhetsarbete kombinerats med stadsplanering. Förutom att vara en av hållplatserna i Gendered Landscape, tunneln är en plats där arkitektur, konst och trygga miljöer samsas. Stationstunneln passerar under tågstationen, knyter samman stadsdelen Haga med centrala stan, och är även ett konstverk som hyllar författarinnan Sara Lidman.
Läs mer om Stationstunneln här